O nás

SK6783300000002501903397
Potvrdenie o pridelení IČO a DIČ

Výročné správy:
Záverečná správa za rok 2018
Záverečná správa za rok 2017
Záverečná správa za rok 2016
Záverečná správa za rok 2015
Záverečná správa za rok 2014
Výročná správa za rok 2013
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2011

Identifikačné údaje prijímateľa 2% z dane:
Názov: RADOSŤ ZO ŽIVOTA
Sídlo: CŠPP, Bocatiova 1, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35547201
IBAN: SK6783300000002501903397
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Našu činnosť môžete podporiť darom na tento transparentný účet. Ďakujeme!

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Postup na poukázanie 2% z dane
Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín

Kontakt:
oz@csppke.sk, csppke@csppke.sk
055/796 12 11, 0911 987 085
www.csppke.sk/oz.csppke.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Mazák