O nás

Stanovy občianskeho združenia Radosť zo života
Potvrdenie o pridelení IČO a DIČ

Výročné správy:
Záverečná správa za rok 2018
Záverečná správa za rok 2017
Záverečná správa za rok 2016
Záverečná správa za rok 2015
Záverečná správa za rok 2014
Výročná správa za rok 2013
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2011

Identifikačné údaje prijímateľa 2% z dane:
Názov: RADOSŤ ZO ŽIVOTA
Sídlo: CŠPP, Bocatiova 1, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35547201
IBAN: SK4583300000002301334468
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Postup na poukázanie 2% z dane
Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín

Kontakt:
oz@csppke.sk, csppke@csppke.sk
055/796 12 11, 0911 987 085
www.csppke.sk/oz.csppke.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Mazák