O nás

Výročné správy:
Výročná správa za rok 2019
Výročná správa za rok 2018
Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2014
Výročná správa za rok 2013
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2011

Identifikačné údaje prijímateľa 2% z dane:
Názov: RADOSŤ ZO ŽIVOTA
Sídlo: CŠPP, Bocatiova 1, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35547201
DIČ: 2021714816
Registračné číslo: VVS/1-900/90-13937
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 26.06.2002
IBAN: SK6783300000002501903397
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Našu činnosť môžete podporiť darom na tento transparentný účet. Ďakujeme!

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Postup na poukázanie 2% z dane
Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín

Kontakt:
oz@csppke.sk, csppke@csppke.sk
055/796 12 11, 0911 987 085
www.csppke.sk/oz.csppke.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP
Funkcia: predseda, spôsob konania: samostatne, vo funkcii od: 15.06.2017