O nás

Stanovy občianskeho združenia Radosť zo života
Potvrdenie o pridelení IČO a DIČ

Výročné správy:
Výročná správa za rok 2011
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2013
Záverečná správa za rok 2014
Záverečná správa za rok 2015
Záverečná správa za rok 2016
Záverečná správa za rok 2017

Identifikačné údaje prijímateľa 2% z dane:
Názov: RADOSŤ ZO ŽIVOTA
Sídlo: CŠPP, Bocatiova 1,
040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35547201

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Postup na poukázanie 2% z dane

Kontakt:
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Mazák
Kontakt: www.csppke.sk, oz@csppke.sk, csppke@csppke.sk 0911 987 085, 055/796 12 11